Izbornik
Ostali članci
Predavanja
Društvo zadržava pravo promjene predavanja

Prijava vatrene kugle Mjesečni pregled neba Zanimljivosti Astrofotografija Almanah
Pratite nas:
Facebook subscribe logo Twitter subscribe logo RSS subscribe logo

Sponzori
Grad Rijeka
Primorsko-goranska Županija

Vanjski planeti

Almanah 2022. --> Vanjski planeti

Orbite svih planeta Sunčevog sustava gotovo su poravnate te svi planeti i Mjesec, gledajući sa Zemlje, putuju vrlo blizu zamišljenoj liniji na nebu koju nazivamo ekliptika. Ekliptika je ravnina po kojoj se Zemlja kreće oko Sunca, a i zamišljena linija po kojoj se Sunce kreće našim nebom. Unutarnji planeti, Merkur i Venera, uvijek su blizu Suncu i vidljivi su samo u sumrak ili u zoru, dok vanjski planeti mogu biti vidljivi cijelu noć. Pet planeta vidljivo je golim okom; to su Merkur, Venera, Mars, Jupiter i Saturn. Uočljivi su jer se iz noći u noć pomiču u odnosu na zvjezdanu pozadinu. Uran i Neptun vidljivi su isključivo uz pomoć pomagala. Prividna veličina planeta ovisi o njihovoj udaljenosti od Zemlje. Kut koji planet i Sunce zatvaraju sa Zemljom naziva se elongacija. U konjunkciji, kada je elongacija nula, planet se ne vidi zbog Sunčevog sjaja - preblizu je Suncu.

Vanjski planeti mogu se naći u položaju kada su, gledano sa Zemlje, nasuprotni Suncu te se takav položaj naziva opozicija. Kada je planet u toj točki vidljiv je cijelu noć te ga u ponoć možemo naći gledajući na jug.

U donjem popisu prikazani su datumi opozicija vanjskih planeta.

* Mars – 08.12.

* Jupiter – 26.09.

* Saturn – 14.08.

* Uran – 09.11.

* Neptun - 16.09.


Show original picture Pozicije planeta