Izbornik
Predavanja
Društvo zadržava pravo promjene predavanja

Prijava vatrene kugle Mjesečni pregled neba Zanimljivosti Astrofotografija Almanah
Pratite nas:
Facebook subscribe logo Twitter subscribe logo RSS subscribe logo

Sponzori
Grad Rijeka
Primorsko-goranska Županija

Sunce

Ekvatorijalni promjer:1.392.000 km
Ekvatorijalni promjer:
(Zemlja = 1 m)
109 m
Masa:1,99 x 10^30 kg
Masa:
(Zemlja = 1 kg)
330.000 kg
Temperatura jezgre:15 milijuna stupnjeva
Efektivna temperatura površine:5.800°C